PISM

SPIS TREŚCI

Sławomir Dębski,

Nord Stream 2. Wiarygodność Niemiec i USA doznała poważnego uszczerbku  (s. 7)

Rozmowa Sławomira Dębskiego z dr Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz

Europa to najlepsze miejsce do życia (s. 12)

OPINIE

O KIERUNKACH NOWEJ KONCEPCJI STRATEGICZNEJ NATO

Adam Daniel Rotfeld (s. 27)

Robert Kupiecki (s. 47)

Marek Menkiszak (s. 58)

Beata Górka-Winter (s. 69)

Wojciech Lorenz (s. 83)

ESEJE I ARTYKUŁY

Łukasz Jurczyszyn
Europa jako mocarstwo czy francuska Europa?
Wzmożenie refleksji i propozycji strategicznych we Francji pod rządami Emmanuela Macrona (s. 94)

Łukasz Adamski
Dziedzictwo Rzeczypospolitej jako instrument polskiej polityki zagranicznej (s. 111)

Maciej Pawłowski
Wyzwoliciele czy rebelianci? Analiza ruchów separastycznych w Hiszpanii (s. 127)

Karol Wasilewski, Katarzyna Włodarczyk
Turcja-Rosja-Iran. Od euroazjatyckiego ,,sojuszu" do euroazjatyckiej rywalizacji? (s. 134)

Maciej Zaniewicz
Koniec złudzeń. Dwa lata prezydentury Wołodymyra Zełenskiego (s. 146)

Wojciech Mazur
Józef Beck w roku 1939 - kilka  uwag na marginesie najnowszej biografii (s. 160)

Stanisław Żerko
O najnowszej biografii Józefa Becka (s. 176)

Marcin Furdyna, Marek Rodzik
Beck sportretowany, czyli kilka słów o centryzmie w historiografii (s. 183)

RECENZJE

Karolina Wanda Olszowska
Patrycja Sasnal: Arendt, Fanon and Political Violence in Islam (s. 199)

Monika Stachoń
Arash Azizi: The Shadow Commanderr: Soleimani, the U.S., and the Iran's Global Ambitions (s. 202)

Jędrzej Czerep, Konrad Strubiński
Mahmood Mamdani: Neither Settler nor Native: The Making and Unmaking of Permanent Minorities (s.205)

Melchior Szczepanik
Floris de Witte: re:generation Europe: Ten Proposals for Another Europe (s. 209)