Melchior Szczepanik
Analityk
Program: Unia Europejska
©PISM

Melchior Szczepanik jest analitykiem programu Unia Europejska. Zajmuje się systemem instytucjonalnym UE ze szczególnym uwzględnieniem problemów z zakresu funkcjonowania Parlamentu Europejskiego. W 2010 r. uzyskał tytuł doktora nauk politycznych na Loughborough University w Wielkiej Brytanii, gdzie przygotował pracę poświęconą socjalizacji polskich posłów do Parlamentu Europejskiego 6. kadencji. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (magisterium) oraz Institut d’Etudes Politiques w Bordeaux (Diplôme d’Etudes Approfondies). Języki: angielski, francuski, hiszpański.