Austria’s Modus Operandi: Variable Neutrality in Action
8
26 PAź 2020
65-letni status neutralności Austrii został zachowany dzięki politycznemu konsensusowi i rosnącemu poparciu społecznemu. Przez lata był źródłem prestiżu państwa, ale również przedmiotem wewnętrznych debat, zwłaszcza przed wejściem do UE lub ustanowieniem stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obronności (PESCO). Obecnie jest to nie tylko polityczny slogan, ale także narzędzie ułatwiające uzyskanie wewnętrznego poparcia dla polityki zagranicznej oraz zabezpieczenia interesów Austrii na arenie międzynarodowej.
Fot. Cornell Capa © International Center of Photography/Magnum Photos

Policy paper dostępne w wersji angielskiej.