Łukasz Ogrodnik
Analityk
Program: Europa Środkowa
©PISM

Łukasz Ogrodnik jest analitykiem programu Europa Środkowa. Do jego głównych pól badawczych należy Grupa Wyszehradzka, ze szczególnym uwzględnieniem Czech i Słowacji, a także Austria. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach stosunki międzynarodowe (mgr) oraz filologia czeska (lic.). Uczestnik wymian akademickich na Uniwersytecie Ruprechta Karola w Heidelbergu, Uniwersytecie w Ostrawie oraz na Stanowym Uniwersytecie im. Prezydenta Trumana w Missouri. Członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego. Posługuje się językiem angielskim, niemieckim i czeskim.