Austria in Central Europe: The Aspiration to Become a Bridge-Builder
2 (162)
23 MAR 2018

Austria pod rządami Sebastiana Kurza chce odgrywać rolę pośrednika między zachodnimi i wschodnimi członkami Unii Europejskiej. Taka deklaracja stanowi raczej wyraz poparcia dla spójności Unii w przededniu austriackiej prezydencji niż ofertę reprezentowania interesów państw wyszehradzkich na unijnym forum. Rząd w Wiedniu stara się także wzmocnić swoją pozycję w Europie Środkowej, korzystając z inicjatyw współpracy regionalnej takich jak Trójkąt Sławkowski, inicjatywa Trójmorza czy format V4+. Jednak prorosyjskie postawy i ekonomiczne konflikty interesów obciążyły relacje z regionalnymi partnerami. Wspólne cele pozostają ograniczone i obejmują rozwój infrastruktury transportowej, poparcie dla integracji europejskiej Bałkanów Zachodnich i wzmocnienie granic zewnętrznych UE.