Odstraszanie. Strategia i polityka
09 GRU 2021

To pierwsza w Polsce tak ambitna monografia poświęcona odstraszaniu, czyli wpływaniu na kalkulacje przeciwnika w celu ograniczenia ryzyka konfrontacji militarnej. Książka koncentruje się na odstraszaniu w polityce Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO), który od ponad 70 lat pozostaje filarem bezpieczeństwa świata zachodniego. Autor w umiejętny sposób, posługując się zrozumiałym językiem, prowadzi czytelnika przez teorię odstraszania aż do jej zastosowania w praktyce. Przedstawia, jak w czasie zimnej wojny i po rozpadzie ZSRR zmieniała się percepcja zagrożeń USA i całego NATO, a na tym tle ukazuje ewolucję strategii i polityki Sojuszu. Znaczący wkład poznawczy i edukacyjny do polskich studiów strategicznych wnosi rozdział poświęcony Polsce, która jako państwo średniej wielkości staje przed licznymi dylematami związanymi z polityką odstraszania na poziomie narodowym i w ramach NATO. Po książkę powinni sięgnąć przede wszystkim studenci i wykładowcy, specjaliści w dziedzinie polityki międzynarodowej, dyplomaci, wojskowi, dziennikarze i politycy. Zainteresuje jednak też innych odbiorców, którzy z niepokojem obserwują negatywne zmiany w otoczeniu międzynarodowym Polski i zadają sobie pytanie o wiarygodność sojuszniczych gwarancji bezpieczeństwa.

Prof. UW dr hab. Robert Kupiecki, b. ambasador RP w USA i b. wiceminister obrony narodowej

ISBN (pb) 978-83-66091-72-6

ISBN (ebook) 978-83-66091-73-3

 

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów (s.7)

Wstęp.(s.9)

Rozdział 1. Odstraszanie w polityce międzynarodowej: teoria i praktyka (s.15)

Kontekst strategiczny (s.15)

Teoretyczne aspekty odstraszania (s.20)

Odstraszanie w sytuacji konfliktowej (s.32)

Rodzaje odstraszania (s.44)

Odstraszanie w wybranych teoriach stosunków międzynarodowych (s.50)

Odstraszanie a prawo międzynarodowe (s.56)

Odstraszanie w ramach sojuszu (s.58)

Odstraszanie w polityce bezpieczeństwa państw średniej rangi (middle powers) (s.63)

Odstraszanie w historii myśli strategicznej (s.68)

Co z tego wynika (s.91)

Rozdział 2.
Odstraszanie w Europie w czasie zimnej wojny (s.93)

Sowieckie cele, potencjał i możliwe intencje (s.94)

Odstraszanie jako fundament strategii USA i NATO (s.116)

Ewolucja struktury sił i struktury dowodzenia NATO (s.151)

Spójność Sojuszu i więzi transatlantyckie (s.164)

Znaczenie europejskiego filaru NATO dla odstraszania (s.175)

Co z tego wynika (s.183)

Rozdział 3.
Strategia USA i ewolucja strategii NATO po zakończeniu zimnej wojny (s.189)

Miejsce odstraszania w strategii USA  (s.189)

Miejsce odstraszania w strategii NATO (s.212)

Budowanie partnerstwa z Rosją a polityka odstraszania (s.228)

Ewolucja struktury sił i struktury dowodzenia NATO. (s.240)

Europejska obrona: szansa czy zagrożenie dla NATO? (s.258)

Wyzwania dla spójności NATO (s.266)

Co z tego wynika (s.276)

Rozdział 4
Wpływ aneksji Krymu na politykę odstraszania NATO (s.281)

Rosyjskie interesy strategiczne po rozpadzie ZSRR (s.281)

Aneksja Krymu jako próba zmiany status quo w Europie (s.323)

Wzmocnienie sojuszniczej polityki odstraszania (s.333)

Zmiany w amerykańskiej polityce odstraszania (s.347)

Wpływ UE na wiarygodność polityki odstraszania NATO (s.357)

Relacje NATO–Rosja: dialog bez współpracy? (s.366)

Zagrożenia dla spójności Sojuszu (s.370)

Co z tego wynika (s.376)

Rozdział 5
Polityka odstraszania NATO a bezpieczeństwo Polski (s.379)

Polska w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego (s.379)

Rozwój polskiego potencjału militarnego jako narzędzia odstraszania i obrony (s.399)

Wzmacnianie mechanizmów kolektywnej obrony NATO (s.411)

Wzmacnianie więzi z USA i amerykańskiej obecności w Polsce (s.421)

Wpływ Polski na spójność NATO (s.429)

Wzmacnianie mechanizmów odstraszania po aneksji Krymu (s.444)

Co z tego wynika (s.461)

Zakończenie (s.465)

Bibliografia (s.481)

Indeks (s.555)