W cieniu Rosji? Energetyka jądrowa na Ukrainie
03 LIP 2014
Dyskusja o zależności ukraińskiej energetyki od Rosji sprowadza się ostatnio do kwestii gazowych. Równie newralgiczny i narażony na zewnętrzne naciski jest jednak ukraiński sektor jądrowy. Z przyczyn historycznych i technologicznych Ukraina jest i będzie zmuszona współpracować w tej dziedzinie z Rosją, ale Kijów może przejąć inicjatywę i wyjść z cienia Rosji dzięki konsekwentnej realizacji swojej strategii jądrowej i zacieśnieniu stosunków z zachodnimi partnerami. Wsparcie Ukrainy w rozwoju energetyki jądrowej byłoby korzystne dla bezpieczeństwa energetycznego Europy i Polski.

Dyskusja o zależności ukraińskiej energetyki od Rosji sprowadza się ostatnio do kwestii gazowych. Równie newralgiczny i narażony na zewnętrzne naciski jest jednak ukraiński sektor jądrowy. Z przyczyn historycznych i technologicznych Ukraina jest i będzie zmuszona współpracować w tej dziedzinie z Rosją, ale Kijów może przejąć inicjatywę i wyjść z cienia Rosji dzięki konsekwentnej realizacji swojej strategii jądrowej i zacieśnieniu stosunków z zachodnimi partnerami. Wsparcie Ukrainy w rozwoju energetyki jądrowej byłoby korzystne dla bezpieczeństwa energetycznego Europy i Polski.