Stosunki Polska–Korea Południowa: nowe ścieżki współpracy
28 KWI 2014
Polska coraz bardziej angażuje się w Azji, a jednym z priorytetowych kierunków jej polityki zagranicznej w tym regionie jest Korea Południowa. Choć relacje polsko-koreańskie mają krótką historię, od ubiegłego roku są określane mianem strategicznego partnerstwa. Główne cele Polski to wzrost eksportu do Korei i pozyskiwanie koreańskich inwestycji. Aby to osiągnąć, Polska powinna wdrożyć znowelizowane prawo o strefach ekonomicznych oraz wykorzystać umowę o wolnym handlu między UE a Koreą. Nowy format relacji może także pogłębić współpracę w rozwiązywaniu problemu Korei Północnej oraz przyczynić się do promowania polskich doświadczeń związanych z pojednaniem, docenianych w Seulu.

Polska coraz bardziej angażuje się w Azji, a jednym z priorytetowych kierunków jej polityki zagranicznej w tym regionie jest Korea Południowa. Choć relacje polsko-koreańskie mają krótką historię, od ubiegłego roku są określane mianem strategicznego partnerstwa. Główne cele Polski to wzrost eksportu do Korei i pozyskiwanie koreańskich inwestycji. Aby to osiągnąć, Polska powinna wdrożyć znowelizowane prawo o strefach ekonomicznych oraz wykorzystać umowę o wolnym handlu między UE a Koreą. Nowy format relacji może także pogłębić współpracę w rozwiązywaniu problemu Korei Północnej oraz przyczynić się do promowania polskich doświadczeń związanych z pojednaniem, docenianych w Seulu.