Raport PISM: Rosja nie do zastąpienia? Alternatywne rynki dla polskiego eksportu
22 GRU 2014
Pogarszające się relacje polityczne i gospodarcze między UE a Rosją, jak również pogłębiający się kryzys rosyjskiej gospodarki, powinny być dla polskich eksporterów na rynek rosyjski impulsem do poszukiwania nowych rynków zbytu. Coraz częściej decydują się oni na ekspansję na perspektywiczne rynki pozaeuropejskie, gdzie obecność polskiego biznesu jest wciąż niewielka. Rozwój współpracy z partnerami z Azji, Afryki czy Ameryki Łacińskiej może długofalowo przyczynić się do dywersyfikacji kierunków polskiego eksportu i źródeł dochodów dla polskich eksporterów. Może też zmniejszyć ich zależność nie tylko od rozwoju sytuacji polityczno-gospodarczej na wschodzie Europy, ale również od rynków państw Unii Europejskiej.W niniejszym raporcie zespół analityków PISM dokonał analizy struktury polskiego eksportu na rynek rosyjski, aby zidentyfikować branże najbardziej narażone na istniejące oraz możliwe problemy w eksporcie do Rosji. Na tej podstawie zaproponowano alternatywne pozaeuropejskie kierunki eksportu wybranych grup produktowych. W raporcie zawarto również szereg rekomendacji dla biznesu oraz administracji rządowej, których implementacja może przyczynić się do skuteczniejszej działalności polskich firm na rynkach zagranicznych.

Pogarszające się relacje polityczne i gospodarcze między UE a Rosją, jak również pogłębiający się kryzys rosyjskiej gospodarki, powinny być dla polskich eksporterów na rynek rosyjski impulsem do poszukiwania nowych rynków zbytu. Coraz częściej decydują się oni na ekspansję na perspektywiczne rynki pozaeuropejskie, gdzie obecność polskiego biznesu jest wciąż niewielka. Rozwój współpracy z partnerami z Azji, Afryki czy Ameryki Łacińskiej może długofalowo przyczynić się do dywersyfikacji kierunków polskiego eksportu i źródeł dochodów dla polskich eksporterów. Może też zmniejszyć ich zależność nie tylko od rozwoju sytuacji polityczno-gospodarczej na wschodzie Europy, ale również od rynków państw Unii Europejskiej.
W niniejszym raporcie zespół analityków PISM dokonał analizy struktury polskiego eksportu na rynek rosyjski, aby zidentyfikować branże najbardziej narażone na istniejące oraz możliwe problemy w eksporcie do Rosji. Na tej podstawie zaproponowano alternatywne pozaeuropejskie kierunki eksportu wybranych grup produktowych. W raporcie zawarto również szereg rekomendacji dla biznesu oraz administracji rządowej, których implementacja może przyczynić się do skuteczniejszej działalności polskich firm na rynkach zagranicznych.