Raport PISM: Anti-corruption in Moldova and Ukraine: A V4 Handbook of Best Practices
25 CZE 2015
Korupcja na Ukrainie i w Mołdawii wciąż stanowi wielki problem. Wszechobecność tego zjawiska nie tylko spowalnia zbliżenie tych krajów z Unią Europejską, ale również hamuje próby modernizacji zacofanych gospodarek. Poradnik PISM zawiera konkretne rekomendacje dla władz ukraińskich i mołdawskich, przygotowane na bazie doświadczeń – tych dobrych i tych złych – państw Grupy Wyszehradzkiej. Inną zaletą poradnika są wskazówki co do poprawy istniejącego instrumentarium finansowego i politycznego Unii, dostępnego dla Ukrainy i Mołdawii.

Korupcja na Ukrainie i w Mołdawii wciąż stanowi wielki problem. Wszechobecność tego zjawiska nie tylko spowalnia zbliżenie tych krajów z Unią Europejską, ale również hamuje próby modernizacji zacofanych gospodarek. Poradnik PISM zawiera konkretne rekomendacje dla władz ukraińskich i mołdawskich, przygotowane na bazie doświadczeń – tych dobrych i tych złych – państw Grupy Wyszehradzkiej. Inną zaletą poradnika są wskazówki co do poprawy istniejącego instrumentarium finansowego i politycznego Unii, dostępnego dla Ukrainy i Mołdawii.