Raport PISM: Wizja rozwoju Partnerstwa Wschodniego po 2020 roku
Partnerstwo Wschodnie (PW) zostało powołane w maju 2009 r. z inicjatywy Polski i Szwecji. Dziesiąta rocznica jego funkcjonowania jest zatem dobrym momentem na podsumowanie ocen tej polityki ze strony państw partnerskich oraz przeanalizowanie, w jakim kierunku powinien rozwijać się jej program. Celem niniejszego raportu jest sformułowanie propozycji, w jaki sposób UE może rozwijać swoje relacje z państwami PW w perspektywie średnio- i długookresowej. Rekomendacje zostały opracowane na podstawie analizy oczekiwań formułowanych przez państwa partnerskie oraz ograniczeń politycznych wewnątrz UE. Przeanalizowane zostały też możliwości wykorzystania modeli relacji UE z państwami trzecimi, np. z Turcją bądź Norwegią w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Inspiracją dla przedstawionych propozycji były także doświadczenia regionu Bałkanów Zachodnich w integracji z Unią.
©PISM
Partnerstwo Wschodnie (PW) zostało powołane w maju 2009 r. z inicjatywy Polski i Szwecji. Dziesiąta rocznica jego funkcjonowania jest zatem dobrym momentem na podsumowanie ocen tej polityki ze strony państw partnerskich oraz przeanalizowanie, w jakim kierunku powinien rozwijać się jej program. Celem niniejszego raportu jest sformułowanie propozycji, w jaki sposób UE może rozwijać swoje relacje z państwami PW w perspektywie średnio- i długookresowej. Rekomendacje zostały opracowane na podstawie analizy oczekiwań formułowanych przez państwa partnerskie oraz ograniczeń politycznych wewnątrz UE. Przeanalizowane zostały też możliwości wykorzystania modeli relacji UE z państwami trzecimi, np. z Turcją bądź Norwegią w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Inspiracją dla przedstawionych propozycji były także doświadczenia regionu Bałkanów Zachodnich w integracji z Unią.
 
Raport ukazał się również w językach angielskim, francuskim