Polityka energetyczna Wielkiej Brytanii – pionierskie podejście do reformy rynku energii
28 SIE 2013
W polityce energetycznej Wielkiej Brytanii można zaobserwować zwrot, który polega na odejściu od modelu rynkowego w kierunku bardziej zdecydowanego interwencjonizmu państwa. Rząd brytyjski wyznaczył ambitne cele, takie jak dekarbonizacja, czyli zmniejszanie emisyjności gospodarki, oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw i cen energii dostępnych dla wszystkich konsumentów. Chciałby też mieć większy wpływ na ich osiąganie, ponieważ rynkowe mechanizmy samoregulacji okazały się niewystarczające. Wielka Brytania jest w Unii Europejskiej pionierem i pomysłodawcą, torującym drogę pozostałym krajom, w tym Polsce, które muszą rozwiązać podobne problemy.

W polityce energetycznej Wielkiej Brytanii można zaobserwować zwrot, który polega na odejściu od modelu rynkowego w kierunku bardziej zdecydowanego interwencjonizmu państwa. Rząd brytyjski wyznaczył ambitne cele, takie jak dekarbonizacja, czyli zmniejszanie emisyjności gospodarki, oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw i cen energii dostępnych dla wszystkich konsumentów. Chciałby też mieć większy wpływ na ich osiąganie, ponieważ rynkowe mechanizmy samoregulacji okazały się niewystarczające. Wielka Brytania jest w Unii Europejskiej pionierem i pomysłodawcą, torującym drogę pozostałym krajom, w tym Polsce, które muszą rozwiązać podobne problemy.