Polityka bezpieczeństwa Japonii – w stronę aktywnego pacyfizmu czy nowego militaryzmu?
25 LUT 2014
Premier Japonii Shinzo Abe wzmaga wysiłki zmierzające do modyfikacji polityki bezpieczeństwa. Nowe decyzje – powołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, przyjęcie strategii bezpieczeństwa oraz zmiany w wytycznych polityki obronnej – świadczą o nowej koncepcji tzw. proaktywnego pacyfizmu. Rząd rozważa ponadto zniesienie zakazu udziału w zbiorowej samoobronie i zakazu eksportu broni, a także rewizję konstytucji. Plany te, wraz z asertywną postawą premiera, wywołują niepokój w Azji Wschodniej. Kraje V4 powinny wykorzystać rok 2014 – ogłoszony „Rokiem Wymiany V4+Japonia” – do wzmocnienia dialogu z Japonią w dziedzinie bezpieczeństwa.

Premier Japonii Shinzo Abe wzmaga wysiłki zmierzające do modyfikacji polityki bezpieczeństwa. Nowe decyzje – powołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, przyjęcie strategii bezpieczeństwa oraz zmiany w wytycznych polityki obronnej – świadczą o nowej koncepcji tzw. proaktywnego pacyfizmu. Rząd rozważa ponadto zniesienie zakazu udziału w zbiorowej samoobronie i zakazu eksportu broni, a także rewizję konstytucji. Plany te, wraz z asertywną postawą premiera, wywołują niepokój w Azji Wschodniej. Kraje V4 powinny wykorzystać rok 2014 – ogłoszony „Rokiem Wymiany V4+Japonia” – do wzmocnienia dialogu z Japonią w dziedzinie bezpieczeństwa.