PISM Strategic File no. 1 (85): Trends in Force Posture in Europe
06 CZE 2017
Analiza sześciu państw (Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Rosji i USA), które w sumie przeznaczają na obronność 85% ogólnych wydatków wszystkich 57 członków OBWE, wskazuje na dwa wyraźnie przeciwstawne trendy w strukturach sił zbrojnych. W ciągu ostatniej dekady Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy zmniejszyły liczbę wojsk, zredukowały ilość sprzętu niezbędnego do prowadzenia klasycznego konfliktu o dużej intensywności oraz zmniejszały lub utrzymywały na tym samym poziomie gotowość swoich sił zbrojnych. Takie same trendy dotyczą amerykańskich wojsk w Europie. Rosja co prawda również zmniejszyła liczbę wojsk i pozbyła się przestarzałego sprzętu, ale jednocześnie podniosła gotowość sił zbrojnych i dostosowała je do udziału w konflikcie na obszarze OBWE.

Analiza sześciu państw (Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Rosji i USA), które w sumie przeznaczają na obronność 85% ogólnych wydatków wszystkich 57 członków OBWE, wskazuje na dwa wyraźnie przeciwstawne trendy w strukturach sił zbrojnych. W ciągu ostatniej dekady Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy zmniejszyły liczbę wojsk, zredukowały ilość sprzętu niezbędnego do prowadzenia klasycznego konfliktu o dużej intensywności oraz zmniejszały lub utrzymywały na tym samym poziomie gotowość swoich sił zbrojnych. Takie same trendy dotyczą amerykańskich wojsk w Europie. Rosja co prawda również zmniejszyła liczbę wojsk i pozbyła się przestarzałego sprzętu, ale jednocześnie podniosła gotowość sił zbrojnych i dostosowała je do udziału w konflikcie na obszarze OBWE.