PISM Policy Paper nr 10 (170): High Representative Federica Mogherini: Her Role and Performance in the EU Neighbourhood
Federica Mogherini, wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, wzmocniła koordynację działań zewnętrznych UE, ale nie udało jej się wywrzeć znaczącego wpływu na relacje Unii z najbliższym sąsiedztwem. Mimo że doprowadziła do szybkiego uruchomienia militarnej operacji morskiej UE „Sofia” na Morzu Śródziemnym i do nawiązania partnerstw na rzecz migracji z kilkoma krajami subsaharyjskimi, polegała na mediacji ONZ w sprawie konfliktów w Libii i Syrii. W relacjach ze wschodnim sąsiedztwem nie zyskała poparcia państw członkowskich dla swoich działań, gdyż państwa nie postrzegały jej jako bezstronnego mediatora w sprawach polityki wobec Rosji. Nowy wysoki przedstawiciel, który zostanie wybrany w 2019 r., powinien więc być bardziej aktywny w obszarze polityki sąsiedztwa, ale na wzór Mogherini koordynować ściśle swoje działania z Komisją Europejską i innymi decydentami.
Federica Mogherini, wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, wzmocniła koordynację działań zewnętrznych UE, ale nie udało jej się wywrzeć znaczącego wpływu na relacje Unii z najbliższym sąsiedztwem. Mimo że doprowadziła do szybkiego uruchomienia militarnej operacji morskiej UE „Sofia” na Morzu Śródziemnym i do nawiązania partnerstw na rzecz migracji z kilkoma krajami subsaharyjskimi, polegała na mediacji ONZ w sprawie konfliktów w Libii i Syrii. W relacjach ze wschodnim sąsiedztwem nie zyskała poparcia państw członkowskich dla swoich działań, gdyż państwa nie postrzegały jej jako bezstronnego mediatora w sprawach polityki wobec Rosji. Nowy wysoki przedstawiciel, który zostanie wybrany w 2019 r., powinien więc być bardziej aktywny w obszarze polityki sąsiedztwa, ale na wzór Mogherini koordynować ściśle swoje działania z Komisją Europejską i innymi decydentami.