PISM Policy Paper no. 11 (59): Democratic Opposition Alone Will Not Bring Democracy to Egypt
30 KWI 2013
Kolejny numer PISM Policy Papers autorstwa Amal Mukhtar i Patrycji Sasnal Zjednoczenie świeckich sił politycznych w Egipcie pod szyldem Frontu Ocalenia Narodowego zostało w Europie i USA przyjęte z ulgą jako oczekiwana konsolidacja demokratycznej opozycji. Tymczasem sojusz ten reprezentuje zaledwie fragment społeczeństwa, jest niejednorodny i motywowany chęcią politycznych zysków. W braku poczucia odpowiedzialności opozycja niewiele różni się od Bractwa Muzułmańskiego i jego sojuszników. Dlatego w obliczu nasilenia się niezgodnych z konstytucją działań władz, braku funkcjonującego parlamentu i groźby bankructwa państwa wszystkie partie polityczne ryzykują utratę poparcia społecznego. Jeśli nie podejmą ze sobą dialogu, ponownie zyska jedynie egipska armia. PISM Policy Paper no. 11 (59) Tekst powstał w wyniku współpracy Al-Ahram Center of Political and Strategic Studies w Kairze i Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, umożliwionej dzięki programowi wymiany badaczy Fundacji Anny Lindh „Citizens for Dialogu”.

Kolejny numer PISM Policy Papers autorstwa Amal Mukhtar i Patrycji Sasnal

Zjednoczenie świeckich sił politycznych w Egipcie pod szyldem Frontu Ocalenia Narodowego zostało w Europie i USA przyjęte z ulgą jako oczekiwana konsolidacja demokratycznej opozycji. Tymczasem sojusz ten reprezentuje zaledwie fragment społeczeństwa, jest niejednorodny i motywowany chęcią politycznych zysków. W braku poczucia odpowiedzialności opozycja niewiele różni się od Bractwa Muzułmańskiego i jego sojuszników. Dlatego w obliczu nasilenia się niezgodnych z konstytucją działań władz, braku funkcjonującego parlamentu i groźby bankructwa państwa wszystkie partie polityczne ryzykują utratę poparcia społecznego. Jeśli nie podejmą ze sobą dialogu, ponownie zyska jedynie egipska armia.


Tekst powstał w wyniku współpracy Al-Ahram Center of Political and Strategic Studies w Kairze i Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, umożliwionej dzięki programowi wymiany badaczy Fundacji Anny Lindh „Citizens for Dialogu”.