Optymalny bilans energetyczny dla UE
09 MAJ 2014
W związku z wydarzeniami na Ukrainie nastąpił powrót do dyskusji na temat bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej i zmniejszenia uzależnienia od zewnętrznych dostawców paliw i energii. Sprzyja to nowym inicjatywom na rzecz wzmocnienia polityki UE w tej dziedzinie. W dyskusji należy skupić się na optymalizacji miksu energetycznego Unii. Polska, która zaproponowała utworzenie unii energetycznej, powinna wzywać nie tylko do pełnego wykorzystania dostępnych w UE paliw kopalnych, lecz także do opracowania zróżnicowanej i zrównoważonej struktury bilansu energetycznego, uwzględniającej wszystkie źródła energii.

W związku z wydarzeniami na Ukrainie nastąpił powrót do dyskusji na temat bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej i zmniejszenia uzależnienia od zewnętrznych dostawców paliw i energii. Sprzyja to nowym inicjatywom na rzecz wzmocnienia polityki UE w tej dziedzinie. W dyskusji należy skupić się na optymalizacji miksu energetycznego Unii. Polska, która zaproponowała utworzenie unii energetycznej, powinna wzywać nie tylko do pełnego wykorzystania dostępnych w UE paliw kopalnych, lecz także do opracowania zróżnicowanej i zrównoważonej struktury bilansu energetycznego, uwzględniającej wszystkie źródła energii.