NATO and the Coronavirus: Navigating Unchartered Waters
1 (91)
30 LIP 2020
Pandemia koronawirusa pokazała, że NATO jest w stanie elastycznie reagować na nowe zagrożenia. Sojusz efektywnie wykorzystał mechanizmy reagowania kryzysowego do koordynowania wsparcia dla państw członkowskich najbardziej dotkniętych pandemią. Zaczął także planowanie na wypadek drugiej fali zakażeń. Jednocześnie NATO musi się liczyć z tym, że pandemia będzie miała długofalowe ekonomiczne i polityczne skutki. Mogą one nasilić tradycyjne zagrożenia dla Sojuszu, ale także stworzyć zupełnie nowe. Aby dostosować Sojusz do nowych realiów, państwa członkowskie powinny wykorzystać szanse, jakie stwarza inicjatywa NATO 2030.
Fot. Evgenia Novozhenina/Reuters