Jedwabny Szlak: czym jest nowa priorytetowa chińska strategia
02 LIP 2015
Ogłoszony przez Xi Jinpinga plan działania strategii Jedwabnego Szlaku (JS), chociaż nadal niezbyt konkretny, przedstawia jej główne cele, zakres oraz mechanizmy. Wskazuje także, że jest to projekt długoterminowy. Ostatnie zobowiązania finansowe Chin i nowo powstałe instytucje świadczą o rozpoczęciu jego realizacji. Polska chce skorzystać z tej strategii, by zwiększyć swój eksport, przyciągać chińskie inwestycje i brać udział w projektach infrastrukturalnych. Mając bezpośrednie kolejowe połączenia towarowe z Chinami i planując budowę suchych portów logistycznych w Polsce, władze i operatorzy połączeń powinny informować przedsiębiorców o tych inicjatywach, by wypełnić pociągi do Chin polskimi towarami.

Ogłoszony przez Xi Jinpinga plan działania strategii Jedwabnego Szlaku (JS), chociaż nadal niezbyt konkretny, przedstawia jej główne cele, zakres oraz mechanizmy. Wskazuje także, że jest to projekt długoterminowy. Ostatnie zobowiązania finansowe Chin i nowo powstałe instytucje świadczą o rozpoczęciu jego realizacji. Polska chce skorzystać z tej strategii, by zwiększyć swój eksport, przyciągać chińskie inwestycje i brać udział w projektach infrastrukturalnych. Mając bezpośrednie kolejowe połączenia towarowe z Chinami i planując budowę suchych portów logistycznych w Polsce, władze i operatorzy połączeń powinny informować przedsiębiorców o tych inicjatywach, by wypełnić pociągi do Chin polskimi towarami.