Energy Transition and Climate Policy between the Three Seas 1988-2018
23 LIS 2018
©PISM

Od początku lat 90. państwa Inicjatywy Trójmorza dokonały znaczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Dalsza ich redukcja będzie jednak wymagała nowych inicjatyw i inwestycji, jak np. rozbudowa połączeń gazowych (co pomoże w większym zużyciu gazu ziemnego zamiast bardziej emisyjnego węgla) oraz elektroenergetycznych (pozwalających na obrót energią z OZE) czy rozwój stacji paliw alternatywnych i promocja samochodów elektrycznych. Kraje Trójmorza powinny także skupić się na efektywności energetycznej, w czym pomogą m.in. inwestycje w smart grid (inteligentne sieci). W poniższym raporcie przedstawiono szanse, jakie te przedsięwzięcia stwarzają dla trójmorskich państw.