Czy prezydencja Włoch w Radzie UE może przynieść Europie kolejne „odrodzenie”?
29 LIP 2014
Prezydencja Włoch skupiona jest na przesłaniu odnowy Unii i ożywienia gospodarczego. Choć rola prezydencji rotacyjnej po wejściu w życie traktatu z Lizbony została zmniejszona, Włochy mają szansę odcisnąć swoje piętno na funkcjonowaniu UE w okresie przejściowym, na początku nowej kadencji. Zależy to jednak od sprawnego zrównoważenia ograniczeń wynikających z trudności gospodarczych oraz sposobu sprawowania mandatu prezydencji.

Prezydencja Włoch skupiona jest na przesłaniu odnowy Unii i ożywienia gospodarczego. Choć rola prezydencji rotacyjnej po wejściu w życie traktatu z Lizbony została zmniejszona, Włochy mają szansę odcisnąć swoje piętno na funkcjonowaniu UE w okresie przejściowym, na początku nowej kadencji. Zależy to jednak od sprawnego zrównoważenia ograniczeń wynikających z trudności gospodarczych oraz sposobu sprawowania mandatu prezydencji.