Czy możemy przestać bać się Grexitu?
19 CZE 2012
Greckie partie, które wyrażają zgodę na warunki pomocy międzynarodowej, najprawdopodobniej utworzą rząd dysponujący w miarę bezpieczną większością parlamentarną. Wszytko wskazuje więc na to, że ryzyko faktycznego wyjścia Grecji ze strefy euro (Grexit), związane z poważnymi konsekwencjami gospodarczymi, przynajmniej na jakiś czas zostało oddalone. Jednakże nieustająca presja ze strony rynków finansowych wymaga przyspieszenia prac nad kompleksowym planem pogłębionej integracji, obejmującej w szczególności strefę euro, co mogłoby zahamować eskalację kryzysu.
Fot. Flickr/erjkprunczyk

Greckie partie, które wyrażają zgodę na warunki pomocy międzynarodowej, najprawdopodobniej utworzą rząd dysponujący w miarę bezpieczną większością parlamentarną. Wszytko wskazuje więc na to, że ryzyko faktycznego wyjścia Grecji ze strefy euro (Grexit), związane z  poważnymi konsekwencjami gospodarczymi, przynajmniej na jakiś czas zostało oddalone. Jednakże nieustająca presja ze strony rynków finansowych wymaga przyspieszenia prac nad kompleksowym planem pogłębionej integracji, obejmującej w szczególności strefę euro, co mogłoby zahamować eskalację kryzysu.