Chiny i Europa Środkowo-Wschodnia: w poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju
12 GRU 2014
W przeddzień trzeciego szczytu Chin i Europy Środkowo-Wschodniej w Belgradzie obie strony utrzymują ze sobą intensywne relacje. EŚW nie jest już na obrzeżach chińskiej polityki zagranicznej, jednak rezultaty gospodarcze w postaci wzrostu chińskiego importu i nowych chińskich inwestycji, szczególnie w krajach UE, nie są zadowalające. Stosunki z EŚW nie są dla Chin łatwe ze względu na heterogeniczność tego regionu, różne systemy prawne i oczekiwania państw. Polska, jako gospodarz europejskiej części mechanizmu inwestycyjnego oraz stowarzyszenia izb handlowych w ramach współpracy Chiny–EŚW, powinna je wykorzystać w celu przyciągnięcia chińskich inwestorów, wyjaśnienia swoich obaw i przedstawienia oczekiwań.

W przeddzień trzeciego szczytu Chin i Europy Środkowo-Wschodniej w Belgradzie obie strony utrzymują ze sobą intensywne relacje. EŚW nie jest już na obrzeżach chińskiej polityki zagranicznej, jednak rezultaty gospodarcze w postaci wzrostu chińskiego importu i nowych chińskich inwestycji, szczególnie w krajach UE, nie są zadowalające. Stosunki z EŚW nie są dla Chin łatwe ze względu na heterogeniczność tego regionu, różne systemy prawne i oczekiwania państw. Polska, jako gospodarz europejskiej części mechanizmu inwestycyjnego oraz stowarzyszenia izb handlowych w ramach współpracy Chiny–EŚW, powinna je wykorzystać w celu przyciągnięcia chińskich inwestorów, wyjaśnienia swoich obaw i przedstawienia oczekiwań.