Boosting Cybersecurity Resilience in the Eastern Partnership Region: Options for the EU
5
Cyberataki w połączeniu z dezinformacją w internecie stanowią coraz większe zagrożenie dla państw Partnerstwa Wschodniego (PW), które mają ograniczone możliwości przeciwdziałania. Na zbliżającym się szczycie PW w 2021 r. UE może zaoferować partnerom nowy pakiet w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. UE ma także możliwość pogłębienia współpracy politycznej z państwami stowarzyszonymi poprzez dialog cybernetyczny, opracowanie programów na rzecz polepszenia ochrony infrastruktury krytycznej oraz rozwinięcie współpracy instytucjonalnej. Na poziomie regionalnym UE może skuteczniej przeciwdziałać dezinformacji, wzmacniając East StratCom i zwiększając finansowanie programów rozwoju niezależnych mediów i krytycznego myślenia wśród młodzieży.
Fot. Peter Byrne/PA Images

Policy Paper dostępny tylko w języku angielskim