Sprawy Międzynarodowe, nr 3/2005
20 MAY 2006

Spis treści

Od Redaktora

 

Artykuły * Studia

Małgorzata Sulmicka: Realizacja Strategii Lizbońskiej

Joanna Maciejewska: Praktyka Europejskiej Karty Społecznej - legalizm czy rozsądek?

Kamila Pronińska: Konflikty surowcowe we współczesnych stosunkach międzynarodowych

Tomasz Grzegorz Grosse: Zastosowanie teorii równowagi sił do analizy procesów integracji regionalnej w Azji Wschodniej i Europie

Andrzej Krzeczunowicz: Wojna prewencyjna. Nowa doktryna wojenna czy echo przeszłości?

 

Archiwum Dyplomatyczne

Radosław Zenderowski: Przyczyny rozpadu Czecho-Słowacji (1992)

 

Recenzje * Omówienia

 

Roman Kuźniar, Polityka i siła (Krzysztof Miszczak)

 

Elżbieta Dynia, Czesław P. Kłak, Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie (Jerzy Menkes)

 

Francis Fukuyama, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku (Beata Górka-Winter)

 

Wojciech Szymborski, Doktryna Busha (Adrian Zdrada)

 

Omówienia

 

Kronika wydarzeń międzynarodowych