Raport PISM: Promocja polskiej gospodarki za granicą
03 JUN 2014 Report
Polski biznes jest coraz bardziej zainteresowany współpracą z państwem w ekspansji na rynkach zagranicznych. Rząd polski, w szczególności Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) i Ministerstwo Gospodarki (MG), coraz aktywniej promuje Polskę oraz wspiera polskie przedsiębiorstwa na tych rynkach. Co zrobić, aby współpraca układała się jak najbardziej i była efektywna? Zagadnieniom tym poświęcona była Debata Strategiczna w sierpniu 2013 r., zorganizowana przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) i Fundację Dyplomacji Publicznej z udziałem przedstawicieli rządu oraz liderów polskiego biznesu. Raport przygotowany przez PISM stanowi rozwinięcie najważniejszych tez i wniosków z dyskusji podczas tego spotkania. Powstał na podstawie analizy obecnego systemu promocji polskiej gospodarki za granicą i współpracy państwo–biznes, wyników konsultacji w MSZ i MG oraz badań ankietowych przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw.
Polski biznes jest coraz bardziej zainteresowany współpracą z państwem w ekspansji na rynkach zagranicznych. Rząd polski, w szczególności Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) i Ministerstwo Gospodarki (MG), coraz aktywniej promuje Polskę oraz wspiera polskie przedsiębiorstwa na tych rynkach.
Co zrobić, aby współpraca układała się jak najbardziej i była efektywna? Zagadnieniom tym poświęcona była Debata Strategiczna w sierpniu 2013 r., zorganizowana przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) i Fundację Dyplomacji Publicznej z udziałem przedstawicieli rządu oraz liderów polskiego biznesu.
Raport przygotowany przez PISM stanowi rozwinięcie najważniejszych tez i wniosków z dyskusji podczas tego spotkania. Powstał na podstawie analizy obecnego systemu promocji polskiej gospodarki za granicą i współpracy państwo–biznes, wyników konsultacji w MSZ i MG oraz badań ankietowych przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw.