Raport PISM: Partnerstwo w kryzysie? Współpraca energetyczna Niemiec i Rosji w regionie Morza Bałtyckiego
15 NOV 2012 Report
Wybudowanie Gazociągu Północnego, łączącego bezpośrednio Rosję i Niemcy po dnie Morza Bałtyckiego, miało istotnie wzmocnić współpracę energetyczną obu państw. Wbrew pierwotnym oczekiwaniom nowy gazociąg nie doprowadził na razie do wzrostu importu rosyjskiego gazu przez Niemcy w stosunku do okresu sprzed jego uruchomienia. Nie wiadomo, czy sytuacja ta się nie zmieni, biorąc pod uwagę decyzję rządu federalnego o przyspieszonym zamknięciu niemieckich elektrowni jądrowych, jak również podpisane niedawno porozumienie między koncernem BASF a Gazpromem. W raporcie przedstawiono stan i perspektywy współpracy gospodarczej Rosji i Niemiec w regionie Morza Bałtyckiego (RMB) w sektorze naftowym, gazowym i elektroenergetycznym. Analiza rosyjskiej i niemieckiej polityki posłużyła również do sformułowania rekomendacji dla polskich władz i firm energetycznych zainteresowanych jak najlepszymi warunkami do realizowania interesów Polski w regionie.

Wybudowanie Gazociągu Północnego, łączącego bezpośrednio Rosję i Niemcy po dnie Morza Bałtyckiego, miało istotnie wzmocnić współpracę energetyczną obu państw. Wbrew pierwotnym oczekiwaniom nowy gazociąg nie doprowadził na razie do wzrostu importu rosyjskiego gazu przez Niemcy w stosunku do okresu sprzed jego uruchomienia. Nie wiadomo, czy sytuacja ta się nie zmieni, biorąc pod uwagę decyzję rządu federalnego o przyspieszonym zamknięciu niemieckich elektrowni jądrowych, jak również podpisane niedawno porozumienie między koncernem BASF a Gazpromem. W raporcie przedstawiono stan i perspektywy współpracy gospodarczej Rosji i Niemiec w regionie Morza Bałtyckiego (RMB) w sektorze naftowym, gazowym i elektroenergetycznym. Analiza rosyjskiej i niemieckiej polityki posłużyła również do sformułowania rekomendacji dla polskich władz i firm energetycznych zainteresowanych jak najlepszymi warunkami do realizowania interesów Polski w regionie.