Raport PISM-KPMG: Polska – Chiny. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami
11 SEP 2013 Report
Co polscy przedsiębiorcy myślą o współpracy z chińską potęgą gospodarczą? Cytując właśnie ukazujący się raport Polska – Chiny. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i KPMG, „blisko połowa już obecnych w Chinach firm planuje w najbliższych trzech latach rozszerzać zakres współpracy”.

Co polscy przedsiębiorcy myślą o współpracy z chińską potęgą gospodarczą? Cytując właśnie ukazujący się raport Polska – Chiny. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i KPMG, „blisko połowa już obecnych w Chinach firm planuje w najbliższych trzech latach rozszerzać zakres współpracy”. 

To między innymi jeden z wniosków wynikających z pierwszego tego typu badania przeprowadzonego w Polsce w tak dużej skali (500 średnich i dużych przedsiębiorstw), w którym nasi rodzimi przedsiębiorcy wypowiedzieli się, jak postrzegają współpracę gospodarczą z tym krajem. Okazuje się, że „27% polskich przedsiębiorstw prowadzi obecnie współpracę z Chinami”, jednak kooperacja ta skupia się głównie na imporcie towarów i usług (76%), nieco rzadziej zlecaniu produkcji w Chinach (32%) czy eksporcie do Chin (28%)

Przygotowany wspólnie przez PISM i KPMG raport pozwala zrozumieć, jakie są faktyczne możliwości rozwoju współpracy gospodarczej Polski z Chinami. Jest także ważnym źródłem informacji dla instytucji wspierających polskie firmy w ich ekspansji na rynek chiński oraz obserwatorów współczesnych trendów gospodarczych.