Odcinek 143: "Skutki pandemii COVID-19 dla gospodarki światowej"
22 KWI 2020
PISM

Pandemia COVID-19 i działania podejmowane w celu jej stłumienia doprowadzą do załamania światowej gospodarki. Rozmowa Łukasza Jasiny z Markiem Wąsińskim oraz Damianem Wnukowskim o tym:
- Jakie będą skutki krótkookresowe?
- Jak pandemia zmieni obraz gospodarki światowej w długim okresie?
- Jakie są perspektywy dla gospodarek rozwiniętych, rynków wschodzących i państw rozwijających się?