Dr Sławomir Dębski: Paderewski potrafił wpływać na kształtowanie się polityki USA wobec Polski
09 KWI 2020
W dniu 8 kwietnia odbyło się organizowane przez PISM seminarium naukowe pt. "Polska dyplomacja  w walce o niepodległość". Panelistami dyskusji byli: prof. Włodzimierz Borodziej, redaktor naczelny tomów PDD, dr Sławomir Dębski, dyrektor PISM oraz redaktor tomów PDD, Piotr Długołęcki, sekretarz redakcji PDD. Debatę moderował dr Łukasz Jasina.
fot. Mary Evans Picture Librar

Anna Kruszyńka z Polskiej Agencji Prasowej:

"Dyskusja on-line, moderowana przez dr. Łukasza Jasinę, została zorganizowana w związku z udostępnieniem w sieci tomów „Polskich Dokumentów Dyplomatycznych” ilustrujących działania polskich polityków i dyplomatów tuż po zakończeniu I wojny światowej oraz w pierwszych miesiącach 1919 r.".

Cały artykuł 

Nagranie dyskusji