Rada PISM
29 PAź 2019

Prof. Zbigniew Lewicki - przewodniczący Rady PISM

Prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski - zastępca przewodniczącego Rady PISM

Prof. Agnieszka Cianciara

Amb. Jerzy Koźmiński

Prof. Zdzisław Krasnodębski

Min. Jakub Kumoch

Dyr. Henryka Mościcka-Dendys

Prof. Andrzej Nowak

Prof. Krzysztof Szczerski

Min. Konrad Szymański

Prof. Piotr Wawrzyk

Prof. Andrzej Zybertowicz