Panel discussion: "The policy of Hungary towards German agression on Poland"
Dyskusja panelowa "Polityka Węgier wobec niemieckiej agresji na Polskę" organizowana w związku z publikacją książki "Leon Orłowski. Poseł w Budapeszcie (1936–1940) Biografia dyplomaty"
20 MAY 2019

Program:

Polityka Węgier wobec niemieckiej agresji na Polskę organizowana w związku z publikacją książki

 Leon Orłowski. Poseł w Budapeszcie (1936–1940) Biografia dyplomaty

 

Uroczyste otwarcie prezentacji:

dr Sławomir Dębski, dyrektor PISM

PANELIŚCI:

dr Paweł Pietrzyk, autor publikacji, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

prof. Włodzimierz Borodziej, redaktor naczelny wydawanej przez PISM serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski

 dr Dušan Segeš, autor publikacji „Partnerzy czy petenci? Słowacy i Słowacja w polityce rządu RP na obczyźnie podczas II wojny światowej”, Słowacka Akademia Nauk

MODERACJA:

Piotr Długołęcki, Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją, PISM

 

W trakcie spotkania zostanie wyemitowany kilkuminutowy dokumentalny: „Ministerstwo Spraw Zagranicznych czasu wojny - funkcje i zadania”

 

Informacja Wydawcy o publikacji

Leon Orłowski, ostatni przed wybuchem II wojny światowej poseł polski na Węgrzech, należy do tych mniej znanych postaci polskiej dyplomacji, choć w służbie zagranicznej przepracował niemal cały okres istnienia II Rzeczypospolitej . Prezentowana biografia Orłowskiego  ukazuje go na szerokim tle wydarzeń których był nie tylko świadkiem, lecz także aktywnym uczestnikiem. Dotyczy to szczególnie roli, która przyszło mu odegrać w kształtowaniu stosunków polsko-węgierskich, m.in. w kwestii projektu wspólnej granicy między obu państwami, oraz jego postepowania jako posła w początkowym okresie wojny. Równie ciekawe są emigracyjne losy Orłowskiego w okresie powojennym, a także jego twórczość pisarska.