Szymon Zaręba
Koordynator
Program: Sprawy Globalne
©PISM

Kierownik Programu Sprawy Globalne. Jego zainteresowania badawcze obejmują różnego rodzaju kwestie regulacyjne w prawie międzynarodowym i unijnym. Uważnie śledzi również wydarzenia w Radzie Europy oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej agencjach wyspecjalizowanych. Brał udział w kilku międzynarodowych projektach badawczych, głównie w zakresie uznania międzynarodowego, ochrony praw człowieka i globalnego zarządzania zdrowiem. Ukończył studia prawnicze i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim oraz uzyskał stopień doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Były student programu Erasmus na Uniwersytecie w Manchesterze (Wielka Brytania). Biegle włada językiem angielskim i posiada praktyczną znajomość języka francuskiego.