Filip Bryjka
Analityk
Program: Bezpieczeństwo Międzynarodowe
©PISM

Filip Bryjka jest analitykiem w programie bezpieczeństwo międzynarodowe. Zajmuje się zagrożeniami hybrydowymi oraz operacjami reagowania kryzysowego NATO i UE. Uczestnik międzynarodowych projektów badawczych poświęconych przeciwdziałaniu dezinformacji, finansowanych m.in. z grantów Kwatery Głównej NATO. Politolog, doktor nauk o bezpieczeństwie, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Akademii Sztuki Wojennej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych i Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor książek pt. „Wojny zastępcze” (Warszawa: PISM 2021) oraz „Dezinformacja międzynarodowa: rozpoznanie, analiza, przeciwdziałanie” (Warszawa: Scholar 2022). Zna język angielski i podstawy języka rosyjskiego.