Mateusz Piotrowski
Analityk
Program: Bezpieczeństwo Międzynarodowe
©PISM

Mateusz Piotrowski jest analitykiem programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe. Jego obszary badawcze to polityka wewnętrzna, zagraniczna oraz bezpieczeństwa USA.  Magister stosunków międzynarodowych oraz słuchacz studiów doktoranckich z dziedziny nauk o polityce (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Stażysta Ambasady RP w Waszyngtonie, Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Parlamentu Europejskiego. Zna biegle j. angielski.