Wojciech Lorenz
Analityk
Program: Bezpieczeństwo Międzynarodowe
©PISM

Wojciech Lorenz jest analitykiem programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe. Jego obszary badawcze to NATO, odstraszanie jądrowe i konwencjonalne, polska polityka bezpieczeństwa. Były dziennikarz Polskiego Radia, Polskiej Sekcji BBC w Londynie oraz dziennika Rzeczpospolita. Cywilny specjalista przy Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie (2013-14). Koordynator projektu badawczego, nt. ochrony infrastruktury krytycznej Ukrainy przed cyberatakami (program NATO SPS, 2014). Obronił doktorat z wyróżnieniem w dziedzinie nauk o polityce i administracji (Uniwersytet Warszawski, 2019). Magister filologii angielskiej (Uniwersytet Wrocławski), absolwent podyplomowego studium Stosunki międzynarodowe i dyplomacja (Collegium Civitas). Zna biegle język angielski i podstawy języka rosyjskiego.