Aleksandra Kozioł
Analityczka
Program: Unia Europejska
©PISM

Aleksandra Kozioł jest analityczką do spraw bezpieczeństwa europejskiego w programie Unia Europejska. Zajmuje się polityką obronną i zagraniczną, a także systemem zarządzania granicami Unii Europejskiej. Jej zainteresowania badawcze dotyczą ponadto sytuacji na obszarze postradzieckim ze szczególnym uwzględnieniem polityki Federacji Rosyjskiej. Magister stosunków międzynarodowych i filologii rosyjskiej, doktorantka w dziedzinie nauk o polityce na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stażystka Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Biegle posługuje się językiem angielskim i rosyjskim, dobrze zna również język niemiecki i białoruski.