Veronika Jóźwiak
Analityczka
Program: Europa Środkowa
©PISM

Veronika Jóźwiak jest analityczką programu Europa Środkowa. Absolwentka Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie oraz College of Europe w Natolinie, gdzie studiowała z pełnym stypendium Komisji Europejskiej. W latach 2009-2016 współpracowniczka Wydziału polityczno-ekonomicznego Ambasady RP w Budapeszcie. Specjalizuje się w analizie polityki wewnętrznej i zagranicznej Węgier, współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz polityki zagranicznej i europejskiej Finlandii. Włada językiem węgierskim i angielskim.