Patryk Kugiel
Analityk
Program: Azja i Pacyfik
©PISM

Patryk Kugiel jest analitykiem w programie Azja-Pacyfik. W swoich badaniach w PISM koncentruje się na krajach Azji Południowej (głównie Indie, Pakistan, Afganistan) oraz polityce współpracy rozwojowej Polski i UE. Ukończył studia nad Azją Południową na poziomie M.Phil. na Uniwersytecie Jawharlala Nehru w Nowym Delhi oraz stosunki międzynarodowe (specjalność: amerykanistyka) i kulturoznawstwo (specjalność: religioznawstwo) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest autorem książki pt. India's Soft Power: A New Foreign Policy Strategy  (Routledge 2017). Posługuje się językiem angielskim.