Amanda Dziubińska
Analityczka
Program: Trójkąt Weimarski
©PISM

Amanda Dziubińska jest analityczką ds. Francji w Programie Trójkąta Weimarskiego. Politolog (2017), doktorantka w dyscyplinie nauki o polityce i administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Część studiów magisterskich odbyła na Sciences Po w Paryżu w programie European Affairs. Prowadzi badania w zakresie francuskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz zagadnień prawnych. Wykonawca w projektach NCN dotyczących problematyki wyborczej oraz instytucjonalizacji partii politycznych w parlamentach Europy Środkowej. Badacz w OKFiSF UW (2017-2018), badacz wizytujący w IISL w Hiszpanii (2019), uczestniczyła w programach stypendialnych i kursach we Francji, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Posługuje się językiem angielskim i francuskim.