Aleksandra Maria Spancerska
Analityczka
Program: Bliski Wschód i Afryka
©PISM

Aleksandra Maria Spancerska jest analityczką ds. Turcji w programie Bliski Wschód i Afryka. Absolwentka międzynarodowych studiów kulturowych i stosunków międzynarodowych ze specjalnością orientalną oraz doktorantka w dyscyplinie nauki o polityce i administracji na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi badania naukowe w zakresie tureckiej polityki wewnętrznej i zagranicznej. Zna język angielski i turecki.