• Wersja dla niedowidzących
  • wersja mobilna
  • e-Księgarnia
  • RSS
  • Dołącz do nas na Facebook
  • Dołącz do nas na Twitter
  • Dołącz do nas na Flickr
  • Oglądaj nas na YouTube
  • Dołącz do nas na Instagram
  • PISM English version
  • ПИМД Российская версия
Strona główna > Publikacje > Raporty PISM

Raporty PISM

font lower
font default
font bigger
podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

 


 
24 czerwca 2016
Raport PISM: GoodGov: lepsze rządzenie dzięki bliższej współpracy: współpraca polsko-norweska dla większej skuteczności polityki energetycznej, migracyjnej i bezpieczeństwa

Niniejszy raport przedstawia główne empiryczne wyniki projektu badawczego GoodGov. Projekt miał na celu po pierwsze zbadanie licznych problemów związanych z zarządzaniem w dziedzinach migracji, bezpieczeństwa i energii, w kontekstach narodowym, bilateralnym i europejskim,  po drugie przyczynienie się do poprawy jakości tego zarządzania i do zacieśnienia współpracy między Polską a Norwegią. Zakładano, że skutkiem projektu będzie lepsze rozpoznanie możliwości reagowania w istniejących ramach europejskich na analizowane wyzwania, co pomoże decydentom w Polsce, Norwegii i UE w ich identyfikowaniu i dostarczy praktycznych informacji o sposobach postępowania.

03 czerwca 2016
Raport PISM: NATO and the Future of Peace in Europe: Towards a Tailored Approach

Przed szczytem NATO w Warszawie rosną oczekiwania co do zaangażowania się Sojuszu w reakcję na liczne i dynamicznie narastające zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego. NATO nie może jednak zapewnić całościowej i samodzielnej odpowiedzi na wszystkie z nich ze względu na ograniczenia, jakim podlega. Powinno zatem przyjąć podejście indywidualnie dostosowane do specyfiki każdego z zagrożeń i skupić się na tych, którym jest w stanie przeciwdziałać jako główna organizacja. Należy do nich zwłaszcza agresywna postawa polityczna i militarna Rosji. Sojusz powinien także udzielić wsparcia tym organizacjom i formatom współpracy międzynarodowej, które są lepiej przystosowane do przeciwstawienia się pozostałym wyzwaniom i zagrożeniom, takim jak terroryzm, migracje, czy międzynarodowa przestępczość zorganizowana. Takie są główne konkluzje raportu PISM pt. “NATO and the Future of Peace in Europe: Towards a Tailored Approach”, opracowanego we współpracy z Ośrodkiem Studiów Wschodnich (OSW).


25 maja 2016
Raport PISM: Relacje Unia Europejska – Wielka Brytania po ewentualnym Brexicie. Stanowiska Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Polski

W obliczu niepewnego wyniku brytyjskiego referendum Unia Europejska powinna przygotować się na ułożenie swoich relacji z Wielką Brytanią na nowo już jako z państwem nieczłonkowskim. Ewentualna nowa forma tych relacji będzie efektem żmudnych negocjacji, zależnym od wypadkowej interesów gospodarczych i politycznych krajów członkowskich – przede wszystkim największych, czyli Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii oraz Polski. To wokół preferowanych przez nie rozwiązań będą budowały się koalicje, w skład których wejdą mniejsze państwa członkowskie. Raport PISM przedstawia możliwe preferencje największych państw w przyszłych stosunkach z Wielką Brytanią i prognozuje, jakie rozwiązania są najbardziej prawdopodobne.

22 marca 2016
Raport PISM: V4 Goes Global: Exploring Opportunities and Obstacles in the Visegrad Countries’ Cooperation with Brazil, India, China and South Africa
Państwa Grupy Wyszehradzkiej prowadzą coraz aktywniejszą politykę poza Europą, w tym wzmacniają współpracę ze wschodzącymi potęgami - Chinami, Indiami, Brazylią i RPA. Napotykają jednak podobne bariery w kontaktach z nimi, wynikające z różnicy potencjałów i braku silnych związków historycznych. Grupa Wyszehradzka może stać się mechanizmem pomocnym w niwelowaniu tych przeszkód i wzmacniającym relacje z nowymi mocarstwami, jeśli kraje Grupy będą potrafiły nie tylko konkurować ze sobą na arenie globalnej, ale także współpracować.
05 stycznia 2016
Raport PISM: Przyszłość partnerstwa UE–AKP po 2020 roku. Perspektywa Polski

W roku 2020 kończy się obowiązywanie umowy z Kotonu o partnerstwie między UE a grupą Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). W przeddzień rozpoczęcia negocjacji w ramach Unii Europejskiej na temat przyszłości relacji z 78 państwami AKP przedstawiamy raport PISM prezentujący główne założenia, cele i osiągnięcia obowiązującego porozumienia. Autorzy kreślą też możliwe scenariusze rozwoju partnerstwa po 2020 r. i opisują obecny stan debaty na ten temat w Europie, w tym wstępne stanowiska największych krajów Unii. Także w Polsce, która po raz pierwszy będzie miała wpływ na kształtowanie polityki UE w tym zakresie, potrzebna jest debata o roli krajów AKP w polityce zagranicznej.


 


 
Portal PISM wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij