• Wersja dla niedowidzących
  • wersja mobilna
  • e-Księgarnia
  • RSS
  • Dołącz do nas na Facebook
  • Dołącz do nas na Twitter
  • Dołącz do nas na Flickr
  • Oglądaj nas na YouTube
  • Dołącz do nas na Instagram
  • PISM English version
  • ПИМД Российская версия
Strona główna > Publikacje > Czasopisma > Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej > Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2005

Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2005

font lower
font default
font bigger
podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

 

Spis treści

Od Redaktora

I. WEKTORY

Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2004 roku (przedstawiona przez ministra spraw zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza)

Środowisko międzynarodowe Polski A.D. 2004, czyli geopolityczna rewolucja w regionie (Roman Kuźniar)

Polska w Unii Europejskiej (Paweł Świeboda)

Polityka bezpieczeństwa Polski (Robert Kupiecki)

II. STOSUNKI DWUSTRONNE

Stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi (Artur Michalski)

Stosunki Polski z Niemcami (Irena Lipowicz)

Stosunki Polski z Rosją (Grzegorz Czerwiński)

Stosunki Polski z Francją (Adam Halamski, Tomasz Majchrowski)

Stosunki Polski z Ukrainą (Wojciech Zajšczkowski)

Polityka Polski wobec regionu środkowoeuropejskiego (Jacek Gajewski)

III. WYBRANE PROBLEMY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ

Zaangażowanie Polski w stabilizację Iraku (Łukasz Kulesa)

Stosunki gospodarcze Polski z zagranicą (Krzysztof Marczewski)

Polska polityka zagraniczna w świetle Strategii RP w odniesieniu do pozaeuropejskich krajów rozwijających się (Katarzyna Kacperczyk)

Polska wobec konstytucji mórz i oceanów (Janusz Symonides)

IV. AKTYWNOŚĆ POLSKI W INSTYTUCJACH WIELOSTRONNYCH

Udział Polski w reformie ONZ i polityczna aktywność na forum Organizacji (Tomasz Chłoń)

Aktywność Polski w ONZ w zakresie spraw społeczno-ekonomicznych (Ryszard Rysiński)

Polska w OBWE w latach 2003-2004 (Aleksandra Piątkowska)

Rada Europy - III szczyt w Warszawie (Michał Klinger)

V. BILANS POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ. DEBATA

VI. Kronika stosunków międzynarodowych Polski w roku 2004  

(Małgorzata Ławacz)

VII. ANEKSY

Stosunki traktatowe Polski (Agata Stachura-Swieżawska)

Kadra kierownicza polskiej służby zagranicznej (Joanna Radomyska)

Bibliografia krajowych publikacji na temat polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych Polski z 2004 roku (Piotr Iwaniuk, Rafał Perl)