• Wersja dla niedowidzących
  • wersja mobilna
  • e-Księgarnia
  • RSS
  • Dołącz do nas na Facebook
  • Dołącz do nas na Twitter
  • Dołącz do nas na Flickr
  • Oglądaj nas na YouTube
  • Dołącz do nas na Instagram
  • PISM English version
  • ПИМД Российская версия
Strona główna > Publikacje > Czasopisma > Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej > Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2003

Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2003

font lower
font default
font bigger
podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

 


Spis treści 

Od Redaktora

I. Wektory

Polska racja stanu a nowe środowisko międzynarodowe (Włodzimierz Cimoszewicz)

Kształtowanie się nowego systemu bezpieczeństwa a OBWE. Nowe wyzwania - nowe zadania (Adam Daniel Rotfeld)

Polskie interesy w NATO (Robert Kupiecki)

Perspektywy współpracy regionalnej. Rola Polski (Krzysztof Olendzki) 

II. Polska a Unia Europejska

Przed negocjacjami, po negocjacjach (Cezary Lewanowicz)

Konwent Europejski - przebieg prac. Wkład Polski (Anna Raduchowska-Brochwicz)

Udział przedstawicieli Sejmu i Senatu RP w Konwencie Europejskim (Tomasz Wieśniak, Michał Czaplicki)

Współpraca Polski z Unią Europejską w sferze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (Jarosław Starzyk)

Jan Paweł II w poszukiwaniu jedności Europy - inspiracje dla Polski (Piotr Samerek) 

III. Współpraca wielostronna w organizacjach międzynarodowych

Polski wkład w nieproliferację i kontrolę eksportu (Mariusz Handzlik)

Uwarunkowania działań Polski na forum ONZ w dziedzinie rozbrojenia i nieproliferacji (Elżbieta Gryzio)

Wkład Polski w ewolucję OECD (Jan Bielawski)

Udział Polski w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju (Paweł Bagiński) 

IV. Stosunki wielostronne

Stosunki gospodarcze Polski z zagranicą w 2002 r. (Ryszard Jacoby)

Współpraca wyszehradzka (Marzena Krajewska)

Zobowišzania Polski w zakresie ochrony środowiska w świetle wybranych traktatów wielostronnych (Aleksander Gubrynowicz) 

V. Stosunki dwustronne Polski

(Jerzy Baurski, Paweł Bogdziewicz, Roman Chałaczkiewicz, Dariusz Dudziak, Ewa Figiel, Mariusz Kazana, Katarzyna Krause, Jarosław Książek, Andrzej Kupich, Tomasz Łukaszuk, Andrzej M. Łupina, Artur Orzechowski, Jacek Perlin, M. A. Piotrowski, Wojciech Pomiarowski, Piotr Puchta, Jadwiga Stachura, Adam Szymczyk, Maciej Ziętara)

 

VI. Problemy

Terytoria pozaeuropejskie jako przyszły priorytet polskiej polityki zagranicznej (Bogdan Góralczyk)

Problemy emigracji i Polaków za granicą w pracach Senatu III Rzeczypospolitej (Longin Pastusiak)

Promocja Polski - wyzwania akcesyjne (Jarosław Szczepankiewicz, Marek Szczepanowski)

VII. Opinie

Nie będziemy okupantami (Adam Daniel Rotfeld)

Lekcja polityki. Polska wobec konfliktu wokół Iraku (Olaf Osica)

VIII. Przeglądy

"Inicjatywa ryska" prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego (Mieczysław Olender)

Działalnoąć parlamentu w sprawach międzynarodowych (zespół)

Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Krzysztof Szczepanik)

Działalność Instytutu Polskiego w Düsseldorfie. Projekt promujący Polskę wśród młodzieży niemieckiej (Stanisław Strasburger)

Warszawskie Spotkanie Państw-Stron Traktatu Antarktycznego (Sławomir Dąbrowa, Ryszard Sarkowicz) 

IX. Kronika stosunków międzynarodowych Polski w 2002 r. 

(Barbara Wizimirska)

X. Aneksy  

(Małgorzata Ławacz)

Stosunki traktatowe Polski

Bibliografia