• Wersja dla niedowidzących
  • wersja mobilna
  • e-Księgarnia
  • RSS
  • Dołącz do nas na Facebook
  • Dołącz do nas na Twitter
  • Dołącz do nas na Flickr
  • Oglądaj nas na YouTube
  • Dołącz do nas na Instagram
  • PISM English version
  • ПИМД Российская версия
Strona główna > Publikacje > Czasopisma > Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej

Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej

font lower
font default
font bigger
podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

 

Rocznik
publikacje@pism.pl

Wydawca: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Redakcja:

Redaktor naczelny: dr Sławomir Dębski

Zastępca redaktora naczelnego: Bartosz Wiśniewski

Redaktor prowadzący: Karol Wasilewski

Członkowie:
     Dr Przemysław Biskup
     Dr Łukasz Jasina
     Dr Łukasz Jurczyszyn
     Dr hab. Agnieszka Legucka
     Dr Marcin Andrzej Piotrowski
     Dr hab. Sebastian Płóciennik
     Dr Marcin Przychodniak
     Dr Patrycja Sasnal
     Dr Justyna Szczudlik
     Dr Jolanta Szymańska
     Dr Marcin Terlikowski


ISSN: 1230-4794

Periodyk poświęcony omówieniu wybranych zagadnień polskiej polityki zagranicznej w danym roku, m.in. stosunkom dwustronnym i aktywności w instytucjach wielostronnych; podejmuje także próbę jej bilansu. Zawiera kronikę stosunków międzynarodowych, omówienie stosunków traktatowych oraz przedstawia skład kadry kierowniczej polskiej służby zagranicznej.