Rząd Shinzo Abe – zmiany w polityce gospodarczej i zagranicznej Japonii
08 LUT 2013
Głównym celem polityki premiera Shinzo Abe jest odbudowa pozycji Japonii. W pierwszej kolejności chce się on skoncentrować na poprawie sytuacji gospodarczej kraju. Właśnie kwestiom gospodarczym podporządkowano deklarowane zmiany w polityce zagranicznej, np. wzmocnienie relacji z państwami azjatyckimi oraz poprawę stosunków z Chinami. Ostatnie decyzje w polityce monetarnej – ustanowienie celu inflacyjnego oraz skup aktywów – które mają spowodować obniżenie wartości jena i wzrost eksportu, są dla Unii Europejskiej wyzwaniem przed nadchodzącymi negocjacjami porozumienia o wolnym handlu z Japonią.
Fot. Flickr by Chrisser

Głównym celem polityki premiera Shinzo Abe jest odbudowa pozycji Japonii. W pierwszej kolejności chce się on skoncentrować na poprawie sytuacji gospodarczej kraju. Właśnie kwestiom gospodarczym podporządkowano deklarowane zmiany w polityce zagranicznej, np. wzmocnienie relacji z państwami azjatyckimi oraz poprawę stosunków z Chinami. Ostatnie decyzje w polityce monetarnej – ustanowienie celu inflacyjnego oraz skup aktywów – które mają spowodować obniżenie wartości jena i wzrost eksportu, są dla Unii Europejskiej wyzwaniem przed nadchodzącymi negocjacjami porozumienia o wolnym handlu z Japonią.