Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku
Praca zbiorowa, red. Ryszard Stemplowski, Adriana Żelazo

nakład wyczerpany

 

Spis treści: 

Ryszard Stemplowski
W poszukiwaniu związku pomiędzy procesami społecznymi na polskim pograniczu a polityką zagraniczną u progu XXI wieku (s. 7)

Część I

Grzegorz Babiński
Przemiany pograniczy narodowych i kulturowych - propozycje typologii (s. 13)

Władysław Misiak
Polityka zagraniczna wobec zmian społecznych z perspektywy obszarów transgranicznych (s. 31)

Zbigniew Kurcz
Polskie pogranicza a polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej w okresie transformacji (s. 55)

Anna Barbara Kisiel-Łowczyc
"Północny wymiar" polskiej polityki zagranicznej w Euroregionie Bałtyk (s. 75)

Stanisław Ciok
Problemy społeczne polskiego pogranicza zachodniego a polityka zagraniczna (s. 89)

Jacek Kurzępa
Pogranicze polsko-niemieckie w kontekście polskiej polityki zagranicznej (s. 117)

Lesław Koćwin
Wpływ regulacji traktatowych w latach dziewięćdziesiątych na polsko-niemieckie i czeskie transgraniczne kontakty ludności w Kotlinie Kłodzkiej (s. 147)

Jan Róg
Pogranicze polsko-czeskie w okresie zmian systemowych (s. 177)

Halina Rusek
Społeczno-kulturowy kontekst polityki zagranicznej na pograniczu polsko-czeskim (s. 195)

Sławomir Rębisz
Procesy społeczne na pograniczu polsko-słowackim w kontekście współpracy transgranicznej w Euroregionie Karpackim a polityka zagraniczna państwa polskiego (s. 209)

Marian Malikowski, Dariusz Wojakowski
Polska polityka wobec Ukrainy i mniejszości ukraińskiej a stosunki etniczne na pograniczu polsko-ukraińskim (s. 235)

Andrzej Miszczuk
Pogranicze polsko-ukraińskie a polityka zagraniczna III RP (s. 263)

Andrzej Sadowski
Polska polityka wschodnia a pogranicze polsko-białoruskie (s. 281)

Marek Proniewski
Współpraca transgraniczna województwa podlaskiego z Białorusią i Litwą (s. 299)

Arkadiusz Żukowski
Pogranicze północno-wschodnie Polski a polska polityka zagraniczna. Refleksje nad perspektywą stosunków z obwodem kaliningradzkim (s. 323)

Część II

Jerzy Mikułowski-Pomorski
Pogranicza a polityka zagraniczna - komentarz (s. 349)

Ewa Nowicka
Pogranicza a polityka zagraniczna - komentarz (s. 371)

Roman Szul
Pogranicza a polityka zagraniczna - komentarz (s. 381)

Część III

Grzegorz Gorzelak
Pogranicza a polityka zagraniczna RP (s. 395)

Joanna Kurczewska
Pogranicza a polska polityka zagraniczna (s. 421)

Adriana Żelazo
Współpraca międzynarodowa gmin przygranicznych (s. 445)

Bibliografia selektywna (s. 457)

O autorach (s. 481)

 

Recenzje:

Obraz współpracy transgranicznej, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2002, nr 25 (121), s. 17

Wojciech Modzelewski, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 2 (12), s. 127-130

Wojciech Modzelewski, "Przegląd Europejski" 2003, nr 1, s. 247-250