Polish Documents on Foreign Policy. 11 November 1918 - 28 June 1919

Redaktorzy tomu: Sławomir Dębski, Piotr Długołęcki

Warszawa 2017

ISBN 978-83-64895-89-0

Liczba stron: XXX + 512


Tom Polish Documents on Foreign Policy 11 November 1918 – 28 June 1919 ilustruje okres narodzin i pierwsze miesiące istnienia II Rzeczypospolitej. Tym samym publikowane archiwalia ukazują aktywność polskich polityków i dyplomatów od momentu zakończenia I wojny światowej, aż do podpisania w Wersalu traktatu pokojowego z Niemcami.

Kształtująca się dopiero polska służba dyplomatyczna prowadziła swoje działania w bardzo skomplikowanej sytuacji międzynarodowej. W Wielkopolsce wybuchło antyniemieckie powstanie niepodległościowe, trwały walki polsko-ukraińskie o Galicję Wschodnią. Z kolei z końcem stycznia 1919 r. rozpoczęły się starcia polsko-czechosłowackie na Śląsku Cieszyńskim, a ponadto doszło do walk z wojskami Armii Czerwonej, uznawanymi za początek wojny polsko-bolszewickiej.

Poza kwestiami militarnymi polska dyplomacja skupiała się także na przygotowaniach do paryskiej konferencji pokojowej, broniąc następnie swego stanowiska w czasie jej obrad. Niebagatelne znaczenia miała konieczność organizowania pomocy humanitarnej i materiałowej dla ludności w Polsce, a także kwestia przerzucenia z Francji tzw. Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera.

Składająca się z 200 dokumentów publikacja powstała głównie w oparciu o wydane wcześniej tomy należące do serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne: PDD 1918 listopad-grudzień i PDD 1919 styczeń-maj. W ich lekturze pomaga rozbudowany indeks osobowy, a także uwagi zawarte we wstępie do tomu.