Perspektywy eksportu gazu z Izraela
04 LUT 2014
Odkrycie ogromnych złóż gazu u wybrzeży Izraela zapoczątkowało debatę o jego przyszłości energetycznej. Decyzja o eksporcie nadwyżek gazu wiąże się z wyborem strategicznych partnerów. Wobec ograniczonych możliwości zbytu do krajów Lewantu, Izrael dąży do wzmocnienia współpracy z Cyprem i Grecją, co pozwoliłoby mu sprzedawać gaz na rynek europejski. Jednakże włączenie zasobów izraelskiego gazu w europejską strukturę importu tego surowca wymagać będzie od Unii zaangażowania w powstanie odpowiedniej infrastruktury przesyłowej.

Odkrycie ogromnych złóż gazu u wybrzeży Izraela zapoczątkowało debatę o jego przyszłości energetycznej. Decyzja o eksporcie nadwyżek gazu wiąże się z wyborem strategicznych partnerów. Wobec ograniczonych możliwości zbytu do krajów Lewantu, Izrael dąży do wzmocnienia współpracy z Cyprem i Grecją, co pozwoliłoby mu sprzedawać gaz na rynek europejski. Jednakże włączenie zasobów izraelskiego gazu w europejską strukturę importu tego surowca wymagać będzie od Unii zaangażowania w powstanie odpowiedniej infrastruktury przesyłowej.