Nowy plan chińskich reform: ostrożne, ale ważne zmiany
29 LIS 2013
Komitet Centralny KPCh na III plenum przyjął dokument o pogłębianiu reform. Redefiniuje on relacje między rynkiem a państwem oraz między obszarami wiejskimi a miejskimi. Decyzje wskazują na dążenie do zmniejszenia roli państwa w gospodarce, przyznanie większych praw mieszkańcom wsi oraz rozluźnienie polityki jednego dziecka. Trudno przewidzieć zakres i głębokość reform, ale najprawdopodobniej będą one wdrażane w postaci programów pilotażowych w wybranych regionach Chin. Unia Europejska powinna wykorzystać zapowiedziane reformy do rozpoczęcia negocjacji umowy o inwestycjach, a także pomóc Chinom w procesie urbanizacji. Polscy przedsiębiorcy mogą natomiast rozważyć ściślejszą współpracę ze słabiej rozwiniętymi regionami środkowych i zachodnich Chin.

Komitet Centralny KPCh na III plenum przyjął dokument o pogłębianiu reform. Redefiniuje on relacje między rynkiem a państwem oraz między obszarami wiejskimi a miejskimi. Decyzje wskazują na dążenie do zmniejszenia roli państwa w gospodarce, przyznanie większych praw mieszkańcom wsi oraz rozluźnienie polityki jednego dziecka. Trudno przewidzieć zakres i głębokość reform, ale najprawdopodobniej będą one wdrażane w postaci programów pilotażowych w wybranych regionach Chin. Unia Europejska powinna wykorzystać zapowiedziane reformy do rozpoczęcia negocjacji umowy o inwestycjach, a także pomóc Chinom w procesie urbanizacji. Polscy przedsiębiorcy mogą natomiast rozważyć ściślejszą współpracę ze słabiej rozwiniętymi regionami środkowych i zachodnich Chin.